Jeelo

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leren leerlingen verbanden te leggen tussen wat ze leren op het Kindcentrum en de wereld om hen heen.

Jeelo heeft een totaaloplossing voor de leerling van groep 1 tot en met 8:

  • 12 projecten voor wereldoriëntatie-breed;
  • Alle 21e -eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd;
  • De mogelijkheid om taal en/of rekenen te integreren;
  • Doorlopende ontwikkellijnen voor groep 1-8;
  • Mijn Jeelo, een leerlingvolgsysteem met portfolio.Leerlingen krijgen meer regie op het leren, doordat ze altijd zicht hebben op hun eigen ontwikkellijnen (eigenaarschap).

Jeelo werkt groep doorbrekend en dat gaan we in de middagen starten. We werken met 4 projecten die ieder weer ongeveer 8 weken duren. Tijdens deze projecten gaan we langzaam taal integreren en ons rekenonderwijs. Dit betekent dat Jeelo steeds meer tijd gaat nemen in ons onderwijsprogramma.

Cookie instellingen