Overgang PO/VO

Schooladvies leerjaar 8: Hoe komt het schooladvies tot stand?

 

Voorlopig advies leerjaar 7

In leerjaar 7 doen onze leerlingen mee aan de Cito Entreetoets groep 7. Dit is meestal in juni. N.a.v. de uitkomsten hebben wij (leerkracht, directie en IB) met de ouders een gesprek over het voorlopig advies. Om tot dit voorlopig advies te komen bekijken en bespreken wij volgende documenten:

 • Alle Cito’s LOVS hele schoolloopbaan
 • Alle schoolrapporten
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Motivatie en werkhouding
 • Uitslag Entreetoets groep 7

 

Tijdpad groep 8

 1. November intelligentieonderzoeken leerlingen PRO/LWOO
 2. November Drempeltoets groep 8
 3. December adviesgesprekken leerlingen en ouders
 4. Januari start open dagen VO-scholen
 5. Januari midden toetsen Cito groep 8
 6. Januari definitieve adviezen
 7. Februari aanmelden VO-scholen
 8. April/mei Route 8 eindtoets
 9. Mei/juni heroverweging schooladvies

VO-Gids

Door alle Covid-19 maatregelen vinden er dit jaar geen open dagen plaats en is het lastiger je te oriënteren op je schoolkeuze. Naast de fysieke VO Gids die je al hebt ontvangen, biedt de website van de VO Gids de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kun je op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school.

www.devogids.nl
 

Ondersteuning bij de oriëntatie

De voorlopige advisering vindt plaats voor de kerstvakantie zodat ouders en leerlingen de Open dagen kunnen bezoeken. U krijgt uiteraard een scholenlijst en er wordt uitgelegd hoe u de keuze lijst kunt invullen. Ook de school gaat op bezoek op enkele VO-scholen. De school kan adviseren en helpen wanneer het voor ouders een lastig traject is. Ouders blijven wel zelfverantwoordelijk voor de aanmelding.

Onderwijskundig rapport

Het basisschooladvies maakt deel uit van het Onderwijs Kundig Rapport. Het OKR is de onderbouwing voor het advies. Ouders hebben recht op inzage. Wij bespreken dit OKR met de ouders en ouders kunnen hun eigen visie toevoegen. Wij werken met Onderwijs Transparant. Alle gegevens van de leerlingen gaan via dit digitale middel naar de school waar de ouders de code aan verstrekken.

Eindtoets

Wanneer de uitslagen van de eindtoets bekend zijn krijgen de leerlingen dit op schrift mee naar huis. Wanneer er een heroverweging nodig is worden ouders en leerlingen zo snel mogelijk uitgenodigd. De school neemt dan ook contact op met de VO-school.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bovohaaglanden.nl

Cookie instellingen