Overgang PO/VO

Schooladvies leerjaar 8: Hoe komt het schooladvies tot stand?

 

Voorlopig advies leerjaar 7

In leerjaar 7 doen onze leerlingen mee aan de NIO toets. N.a.v. de uitkomsten van de NIO toets en de Citotoetsen overlegt de leerkracht met de intern begeleider en de directie over het voorlopig advies. De leerkracht voert daarna met de ouders een gesprek over het voorlopig advies. Om tot dit voorlopig advies te komen bekijken en bespreken wij volgende documenten:

 • Alle Cito’s LOVS hele schoolloopbaan
 • Alle schoolrapporten
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Motivatie en werkhouding
 • Uitslag NIO toets

 

Tijdpad groep 8

 1. Oktober Drempeltoets groep 8
 2. November B-toetsen Leerling in Beeld
 3. Januari opnieuw voorlopig adviesgesprekken leerlingen en ouders
 4. Januari start open dagen VO-scholen
 5. Februari doorstroomtoets groep 8 (voorheen eindtoets)
 6. Half maart definitieve advies 
 7. Eind maart aanmelden middelbare school

VO-Gids

Naast de fysieke VO Gids die je al hebt ontvangen, biedt de website van de VO Gids de meest actuele informatie over de scholen uit de regio.
Ook kun je op de individuele schoolpagina’s van de VO Gids rechtstreeks in contact komen met een VO school.

www.devogids.nl
 

Ondersteuning bij de oriëntatie

De tweede voorlopige advisering vindt plaats na de kerstvakantie zodat ouders en leerlingen de Open dagen kunnen bezoeken. U krijgt uiteraard een scholenlijst en er wordt uitgelegd hoe u de keuze lijst kunt invullen. Ook de school gaat op bezoek op enkele VO-scholen. De school kan adviseren en helpen wanneer het voor ouders een lastig traject is. Ouders blijven wel zelfverantwoordelijk voor de aanmelding.

Onderwijskundig rapport

Het basisschooladvies maakt deel uit van het Onderwijs Kundig Rapport. Het OKR is de onderbouwing voor het advies. Ouders hebben recht op inzage. Wij bespreken dit OKR met de ouders en ouders kunnen hun eigen visie toevoegen. Wij werken met Onderwijs Transparant. Alle gegevens van de leerlingen gaan via dit digitale middel naar de school waar de ouders de code aan verstrekken.

Doorstroomtoets

Wanneer de uitslagen van de doorstroomtoets bekend zijn krijgen de leerlingen dit op schrift mee naar huis. Na de doorstroomtoets ontvangen de leerlingen hun defintieve advies. Dit is veranderd in jaar schooljaar 2023-2024. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bovohaaglanden.nl

Cookie instellingen