Peuterschool

Spelend leren


Ons Kindcentrum is voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar. Dit betekent dat onze peuterschool ook echt bij de school hoort. De directie van de school is ook verantwoordelijk voor de peuterschool. In alle peuter- en kleutergroepen werken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarom volgens dezelfde pedagogische visie en gebruiken zij hetzelfde VVE-programma. Zij zorgen voor een vloeiende doorgaande leerlijn, en dat is goed voor een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen. Vanzelfsprekend gaan die VVE-programma’s en de peuter- en kleuterjuffen uit van het spelend leren, dat is immers dé manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen.

 

Spelen en vriendjes maken 


Peuters en kleuters leren door te spelen, te ontdekken en door zelf te doen. Onze medewerkers zijn deskundig en weten precies hoe zij het beste uit uw kind kunnen halen. We stimuleren de ontwikkeling door samenspel aan te moedigen, spelletjes te doen, creativiteit en expressie aan te moedigen en te lezen en te zingen met uw kind.

 

Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen


Op de achtergrond behoort de peuterspeelzaal overigens nog tot een afzonderlijke stichting, de Stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP). Dat is omdat de Wet- en regelgeving nog geen volledige integratie toestaat van peuterspeelzalen en basisscholen. Op de werkvloer zijn we echter één.

 

Extra speelleertijd

 
Kinderen met recht op extra speelleertijd kunnen 4 keer per week komen spelen en kinderen zonder extra speelleertijd 2 keer per week. De twee extra dagen worden bekostigd door de overheid en zijn dus gratis. Extra speelleertijd krijgt uw kind op advies van het consultatiebureau. Let op: vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk om 4 keer per week vergoed te krijgen vanuit de gemeente wanneer u een indicatie heeft vanuit het CJG. 
 
 
Cookie instellingen