Kc-raad / OR

Covid 19 virus

Op dit moment mogen ouders weer toegelaten worden in ons schoolgebouw, fijn! Bij verschillende activiteiten zullen we weer een beroep doen op de ouders voor hulp.
 

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit enthousiaste ouders, die door het verrichten van hand- en spandiensten, het team meehelpt bij het organiseren van allerlei buitenschoolse activiteiten. De Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering in de kerk, het afscheid van groep 8 en de koningsspelen zijn hier enkele voorbeelden van. Dankzij de jaarlijkse ouderbijdrage is de OR in staat de buitenschoolse activiteiten voor alle kinderen tot een happening te maken en ze allemaal iets extra’s mee te geven. De ouderbijdrage is meer dan welkom en wordt dan ook goed besteed. Wanneer u meer informatie over de Ouderraad zou willen hebben of wanneer u graag mee wilt helpen met het uitvoeren van de buitenschoolse activiteiten, neem dan contact op met de voorzitter van de Ouderraad. Het e-mailadres is or@hertog.scoh.nl

De vergaderingen vinden plaats in het schoolgebouw van 08.30 uur tot 10.00 uur op een wissselende ochtend. Zodra de data hiervan vaststaan zullen we dit hier vermelden.

KindCentrum-raad

Ouders zijn belangrijk op onze school. We hebben daarom een medezeggenschapsraad, waarin een aantal gekozen ouders meepraten over onderwerpen waarvoor hun advies of instemming nodig is. Zij vergaderen regelmatig met teamleden en de directie en zijn betrokken bij het beleid van de school. Wanneer er een plek vrijkomt in de KC raad kunnen ouders zich kandidaat stellen. Na de verkiezing wordt de ouder die de meeste stemmen krijgt gekozen.

Wanneer u meer informatie over de KC raad wilt of wanneer u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de voorzitter van de KC raad. Het e-mailadres is mr@hertog.scoh.nl

De vergaderingen vinden plaats in het schoolgebouw van 19.15 uur tot 21.00 uur. 

De KC raad bestaat uit de volgende personen:

Vanuit de ouders:

  • Mw. L. de Lange - Tersteeg (secretaris)
  • vacant

Vanuit het team:

  • Mw. Jaana Syrja
  • Mw. Yvonne van Beek (voorzitter)
Cookie instellingen