Kc-raad / OR

Covid 19 virus

Door de uitbraak van het Covid 19 virus zijn wij helaas genoodzaakt verschillende activiteiten tot nader order te stoppen. Zodra ouders weer toegelaten mogen worden in ons schoolgebouw zullen we dit weer opstarten.
 

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit enthousiaste ouders, die door het verrichten van hand- en spandiensten, het team meehelpt bij het organiseren van allerlei buitenschoolse activiteiten. De Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering in de kerk, het afscheid van groep 8 en de koningsspelen zijn hier enkele voorbeelden van. Dankzij de jaarlijkse ouderbijdrage is de OR in staat de buitenschoolse activiteiten voor alle kinderen tot een happening te maken en ze allemaal iets extra’s mee te geven. De ouderbijdrage is meer dan welkom en wordt dan ook goed besteed. Wanneer u meer informatie over de Ouderraad zou willen hebben of wanneer u graag mee wilt helpen met het uitvoeren van de buitenschoolse activiteiten, neem dan contact op met de voorzitter van de Ouderraad. Het e-mailadres is or@hertog.scoh.nl

De vergaderingen vinden plaats in het schoolgebouw van 08.30 uur tot 10.00 uur op een maandagochtend.

KindCentrum-raad

Ouders zijn belangrijk op onze school. We hebben daarom een medezeggenschapsraad, waarin een aantal gekozen ouders meepraten over onderwerpen waarvoor hun advies of instemming nodig is. Zij vergaderen regelmatig met teamleden en de directie en zijn betrokken bij het beleid van de school. Wanneer er een plek vrijkomt in de KC raad kunnen ouders zich kandidaat stellen. Na de verkiezing wordt de ouder die de meeste stemmen krijgt gekozen.

Wanneer u meer informatie over de KC raad wilt of wanneer u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact op met de voorzitter van de KC raad. Het e-mailadres is mr@hertog.scoh.nl

De vergaderingen vinden plaats in het schoolgebouw van 19.15 uur tot 21.00 uur. 

De KC raad bestaat uit de volgende personen:

Vanuit de ouders: 

  • Mw. L. Kunst (secretaris) 
  • Mw. R. Brolsma-van der Beek

Vanuit het team: 

  • Mw. M.  van den Ouden 
  • Mw. Y. van Beek (voorzitter) 
Cookie instellingen