Overblijf

We hanteren als kindcentrum een continurooster, alle leerlingen lunchen op school. De leerlingen eten in aanwezigheid van de leerkracht en spelen daarna buiten.
Tijdens het buitenspel wordt toezicht gehouden door teamleden en vrijwilligers. We vragen u als ouders mee te betalen aan kosten die de school maakt voor deze toezicht.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Het gaat om een bedrag van € 40 per jaar. Aan het begin van het schooljaar zult u een verzoek toegestuurd krijgen dit te betalen
Cookie instellingen