Overblijf

Veel van de kinderen bij ons op school blijven tussen de middag over. De overblijf proberen wij zo prettig en rustig mogelijk voor uw kind te laten verlopen. Overblijfkrachten en de eigen leerkracht zorgen voor uw kind tijdens de overblijf. Wij werken met overblijfkaarten en overblijfabonnementen. Overblijf los betalen is niet mogelijk! Overblijfkaarten blijven onbeperkt geldig en wanneer een kind de school verlaat wordt het resterende bedrag van een kaart aan u terugbetaald.

De overblijfkaarten kunt u kopen door het juiste bedrag over te maken op ons banknummer: NL53 ABNA 0889 6453 88, onder vermelding van: overblijf, de naam en groep van uw kind.

Kosten van een overblijfkaart:

€ 25,00 voor 21x en € 50,00 voor 48x overblijven.

In de eerste maand van het nieuwe schooljaar is het mogelijk het overblijven voor een heel schooljaar te betalen. U krijgt dan de hoogst mogelijke korting. Hierin is meegenomen dat het kind soms ziek of afwezig zal zijn. 

De kosten van een jaarabonnement zijn € 140,00

Cookie instellingen