Ouderinformatie

Ouderhulp

Bij verschillende zaken is het bijzonder prettig als we daarbij op uw hulp kunnen rekenen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan begeleiding bij diverse activiteiten, de koningsspelen, het zomerfeest, het vervoer van leerlingen enz.

Mocht er in de oudernieuwsbrief of op een andere manier een beroep op u worden gedaan, dan hopen wij dat u uw hulp zult aanbieden.

Ouderparticipatie

De betrokkenheid van ouders vinden wij zeer belangrijk. Het vergoten van Ouderbetrokkenheid doen we door o.a. door deelname aan het gemeentelijk project Meer kansen met ouders. Regelmatig is er een gezellige koffieochtend van 8.30 tot 9.00 uur. Onder het genot van een kopje koffie of thee informeren we ouders over een boeiend onderwerp bijvoorbeeld over gezonde traktaties, spelen met je kind of over opvoedingskwesties.
 

Oudercommunicatie 

Wij hechten veel waarde aan het contact tussen het kindcentrum en ouders. De ervaring leert dat een actieve bijdrage aan activiteiten een goed contact tussen ouders en medewerkers enorm stimuleert.
Wij houden op verschillende manieren contact met u om u zo goed mogelijk bij het schoolleven van uw kind en het kindcentrum te betrekken.
 

Een algemene informatieavond

Aan het begin van ieder schooljaar organiseren wij voor iedere groep een algemene informatieavond. De leerkracht vertelt tijdens deze avond wat er gedaan wordt in de groep en hoe er gewerkt wordt.
 

Kennismakingsgesprekken 

Naast de algemene informatieavond worden er in de tweede en derde week van het schooljaar kennismakingsgesprekken gevoerd met ouders en kinderen. Hierin worden de verwachtingen voor het schooljaar over en weer uitgesproken en kan u wat meer vertellen over uw kind.
 

Oudergesprekken/voortgangsgesprekken

Nadat leerlingen een rapport mee naar huis hebben gekregen, is het mogelijk om u in te schrijven voor een oudergesprek.
 

Nieuws via ouderapp, website en e-mail

Op de ouderapp van Parentcom en onze website verschijnen regelmatig nieuwsberichten. Ook kunt u via de app het klassenboek van uw kind volgen. Wekelijks wordt de nieuwsbrief via de e-mail verzonden naar alle ouders en verzorgers.
 

Kindgids

De kindgids wordt jaarlijks gepubliceerd. De kindgids voor dit schooljaar leest u hier.

Naast deze geregelde contacten tussen u en ons is het heel goed mogelijk dat er tussentijds bepaalde zaken te bespreken zijn. Wij zijn daartoe graag bereid. Wij verzoeken u een afspraak te maken hiervoor.
Cookie instellingen