Cultuurschakel

Wij werken nauw samen met Cultuurschakel. Vanuit Cultuurschakel hebben we een cultuurcoach die ons helpt om de lijnen wat betreft kunst en cultuur verder uit te zetten in school.

We hebben er als school voor gekozen om ons extra te specialiseren in Muziek. Dit omdat we veel verschillende nationaliteiten op school hebben en er kinderen zijn die moeite hebben met de Nederlandse taal. Het fijne van muziek is dat het een universele taal is alle kinderen begrijpen en (kunnen leren) spreken.
 
Wat doen we aan muziek op school:

  • We hebben nauw contact met het Koninklijk Conservatorium waarbij de groepen soms verschillende lesjes krijgen van studenten. Ze krijgen bijvoorbeeld een liedje aangeleerd; leren over een instrument die de student speelt of krijgen een muzikale voorstelling bedacht door de studenten.
  • We doen mee aan het project The Residents van het Residentieorkest.

Voor muziek maken we ook gebruik van de methode Eigenwijs Digitaal. Deze methode bestaat uit geheel verzorgde muzieklessen waarbij de kinderen de ene keer een lied aangeleerd krijgen en de andere keer met instrumenten aan de slag gaan. Ze leren tevens de theorie achter muziek, zoals muzieknotatie en de verschillende manieren waarop je kunt spelen (hard, zacht, snel, langzaam).

 Ieder jaar bezoekt elke klas een theatervoorstelling. Deze voorstelling vindt plaats op school in de speelzaal of op locatie. 

Alle kinderen bezoeken ook jaarlijks een museum waarbij zij een (deel van) het museum te zien krijgen en daaraan gekoppeld een les volgen die is afgestemd op hun jaargroep. De les kan bestaan uit vragen beantwoorden, een speurtocht of iets creatief uitwerken.

Cookie instellingen