Privacybeleid

Met ingang van 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de Europese opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Kindcentrum Wondersteboven is ontstaan vanuit het SCOH en 2Samen.
 

Privacy statement SCOH

Wat betekent dit voor de school en voor u?
 
Ons SCOH privacyreglement is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.
Ons protocol social media is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via de website.
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan wij werken met een nieuw toestemmingsformulier voor plaatsing van foto’s en video’s van kinderen op de website en op social media. U zult dit nieuwe formulier in augustus gaan tegenkomen.
Ons protocol Melding Datalek is aangepast. U kunt de nieuwe versie inzien via onze website.
 
In het kader van de AVG heeft SCOH ook een overkoepelende Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De FG is belast met het houden van toezicht op de zorgvuldigheid waarmee de SCOH scholen omgaan met de gegevens van hun leerlingen. De FG werkt volgens het vastgestelde reglement Functionaris Gegevensbescherming.
 
Mocht u als ouder vragen hebben over de AVG dan kunt u zich wenden tot de directie van Kindcentrum Wondersteboven. Indien nodig zal deze vervolgens contact opnemen met de FG van SCOH. Komt u zelf bijzondere zaken tegen, dan kunt u ook zelf direct contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SCOH en wel via FG@SCOH.nl.
 
SCOH ging en gaat zorgvuldig om met de gegevens van uw kinderen. We deden dat al onder de WBP en gaan daar natuurlijk mee door onder de AVG.
 
 

Privacy statement 2Samen

Hoe 2Samen omgaat met persoonlijke gegevens van leest u in de privacyverklaring.
Cookie instellingen